لوگو
تاریخ: 1397/10/25    
بازديد معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان، اعضاي هيئت مديره سازمان آرامستان ها و ناظرين شوراي اسلامي شهر در آرامستان‌ها از پروژه‌هاي عمراني و خدماتي آرامستان باغ رضوان بازديد معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان، اعضاي هيئت مديره سازمان آرامستان ها و ناظرين شوراي اسلامي شهر در آرامستان‌ها از پروژه‌هاي عمراني و خدماتي آرامستان باغ رضوان
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان در بازديد از پروژه‌هاي عمراني و خدماتي آرامستان باغ رضوان گفت: يكي از مهم‌ترين موارد مورد تأكيد ما در سازمان آرامستان‌ها، متانت، صبر و حوصله كاركنان و تسهيل و تسريع در انجام كارهاي بستگان متوفي است. برخورد كاركنان بايد توأم با خوش‌رفتاري باشد و موجبات آرامش خاطر بازماندگان را فراهم نمايد، اين نكته بسيار حائز اهميت است و همكاران ما در اين سازمان به آن توجه ويژه دارند.

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان در بازديد از پروژه‌هاي عمراني و خدماتي آرامستان باغ رضوان گفت: يكي از مهم‌ترين موارد مورد تأكيد ما در سازمان آرامستان‌ها، متانت، صبر و حوصله كاركنان و تسهيل و تسريع در انجام كارهاي بستگان متوفي است. برخورد كاركنان بايد توأم با خوش‌رفتاري باشد و موجبات آرامش خاطر بازماندگان را فراهم نمايد، اين نكته بسيار حائز اهميت است و همكاران ما در اين سازمان به آن توجه ويژه دارند.

حسين اميري افزود: خدمات ارائه شده به مردم بايد به گونه‌اي باشد كه از لحاظ دقت و سرعت انجام كار رضايت‌مندي خانواده‌هاي مراجعه كننده به اين سازمان را به همراه داشته باشد . 

وي گفت: مبالغي كه بر اساس تعرفه‌هاي مصوب از مردم براي ارائه خدمات دريافت مي شود، تنها بخشي از هزينه‌هايي است كه شهرداري بابت انجام خدمات تغسيل، تكفين، تدفين ، خدمات پس از دفن، اقدامات عمراني، توسعه و نگهداري فضاي سبز و ديگر موارد پرداخت مي كند. در حقيقت شهرداري براي انجام خدمات در آرامستان باغ رضوان يارانه پرداخت مي‌نمايد و اگر كمك‌هاي شهرداري به سازمان آرامستان‌ها نباشد، درآمدهاي اين سازمان جوابگوي هزينه‌ها نيست .

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان با اشاره به طرح توسعه آرامستان باغ رضوان افزود: براي توسعه آرامستان باغ رضوان پيش‌بيني‌ها و برنامه ريزي هاي لازم انجام شده كه در آينده دچار مشكل نشويم و اين مهم با جديت در حال انجام است .

اميري خاطرنشان كرد: آمادگي در مواقع بحراني و حوادث غيرمترقبه از مسائلي است كه بايد به آن توجه ويژه داشت و همه‌ي سازمان‌ها از جمله سازمان آرامستان ها مي بايست پيش‌بيني‌هاي لازم در اين زمينه را انجام دهند كه در سازمان آرامستان ها، ظرفيت هاي لازم براي مواقع بحراني و حوادث غيرمترقبه ايجاد شده و مي‌تواند در شرايط خاص مورد بهره برداري قرار گيرد .

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان با اشاره به طرح اصلاح هندسي ورودي آرامستان باغ رضوان گفت: با توجه به مراجعه تعداد زيادي از زائرين و خانواده‌ها به آرامستان باغ رضوان در روزهاي تعطيل و ايام خاص، ترافيك سنگيني در ورودي آرامستان از سمت خيابان جي وجود دارد. به همين دليل براساس بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه محور ورودي آرامستان اصلاح و توسعه پيدا كند تا ترافيك در محور ورودي به حداقل رسيده و عبور و مرور شهروندان گرامي تسهيل شود. تلاش ما اين است كه مردم با آرامش خاطر و رضايت مندي كامل براي زيارت اهل قبور اقدام كنند .

 

 
اصفهان ، کیلومتر 5جاده اصفهان - نایین ، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
:آدرس


 031-35723030  :تلفـن

 

.تمامی حقوق متعلق به این سایت برای روابط عمومی شهرداری اصفهان محفوظ است