لوگو
تاریخ: 1397/11/02    
آرامستان باغ رضوان مجموعه اي پوياست آرامستان باغ رضوان مجموعه اي پوياست
رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان از پروژه هاي عمراني آرامستان باغ رضوان بازديدكرد

شيرين طغياني گفت: آرامستان هاي اصفهان از جمله فضاهايي هستند كه مردم به ويژه آنهايي كه عزيزان خود را از دست داده اند در پايان هفته به عنوان پاتوق هاي شهري به آن مراجعه مي كنند، لذا تدوين برنامه هاي مناسب در زمينه عمراني، معماري همچنين در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد.

وي افزود: امروز در اين بازديد مشاهده كرديم، پروژه هاي عمراني در حال انجام است كه براي خدمات رساني به مردمي است كه در آرامستان حضور مي يابند. در حوزه اجتماعي و فرهنگي هم موضوعات بسيار خوبي در دستور كار قرار دارد.

رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: در فضاهايي مانند آرامستان به كيفيت خدمات ارائه شده و سطح رضايت مردم بايد بيش از بيش توجه كرد. چراكه افرادي كه در اين سازمان حاضر مي شوند، داغدار هستند و هرچه بتوانيم خدمات با كيفيت بالاتر و شفاف تري را به مردم ارائه دهيم، قاعدتا خروجي آن باعث رضايت مردم و آسودگي خاطر آنهاست.

طغياني افزود: آرامستان باغ رضوان ثابت كرده است كه يك مجموعه پويا است و بايد تلاش كند روز به روز اين پويايي با رويكرد ارتقاء كيفيت زندگي مردم به عنوان استفاده كننده از يك فضاي شهري بيشتر شود.

وي با اشاره به همدلي و همراهي با مردم داغدار گفت: نام انتخابي آرامستان براي اين سازمان بايد سرلوحه كاركنان در برخورد با مردم قرار بگيرد. همواره بايد حس آرامش را هم در ارتباط با مردم و هم در فعاليت هايي كه انجام مي شود، به آنها انتقال دهند. در واقع در آن لحظاتي كه مردم براساس داغي كه ديده اند، دچار يك تنش روحي و رواني شده اند، نبايد باري براي آنها ايجاد كنيم بلكه يارشان باشيم و باري را از دوششان برداريم.

طغياني در پايان خاطرنشان كرد: كار كردن در فضاي آرامستان كار سختي است و توان زياد مي طلبد. كاركنان سازمان همزمان با رسيدگي به امور مردم بايد با آنها همدردي كنند كه البته كار بسيار ارزشمندي است و به طور قطع در نزد خداوند مأجور است و اين ظرفيت و پتانسيلي است براي كساني كه اينجا اشتغال دارند و به مردم خدمت مي كنند.
 
اصفهان ، کیلومتر 5جاده اصفهان - نایین ، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
:آدرس


 031-35723030  :تلفـن

 

.تمامی حقوق متعلق به این سایت برای روابط عمومی شهرداری اصفهان محفوظ است