لوگو
تاریخ: 1398/01/24    
اطلاعيه براي دارندگان فيش بانكي اطلاعيه براي دارندگان فيش بانكي
شهرونداني كه داراي فيش بانكي از سال 63 تا 70 مي باشند تا پايان خرداد ماه جهت تكميل اطلاعات و صدور سند با در دست داشتن مدارك هويتي به امور متوفيان اتاق شماره 27 مراجعه نمايند
 
اصفهان ، کیلومتر 5جاده اصفهان - نایین ، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
:آدرس


 031-35723030  :تلفـن

 

.تمامی حقوق متعلق به این سایت برای روابط عمومی شهرداری اصفهان محفوظ است