لوگو
تاریخ: 1397/10/12    
مشكلات ناشي از ترافيك شهري /img/NoImage.jpg
...

·       ايجاد استرس و اضطراب

·       ايجاد آلودگي هاي صوتي

·       ا فزايش آلودگي هوا ناشي از سوخت آلايندهها و افزايش گازهاي دي اكسيد كربن و

·       مونواكسيد كربن

·       ا فزايش ميزان مصرف سوخت

·       ا فزايش بيماريهاي قلبي و عروقي ، زخم معده ، افزايش فشار خون ...

·       ا فزايش تصادفات و خسارات

·       ا فزايش ايجاد هزينه هاي استهلاك خودرو

 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني به شماره   10002000200023

 آدرس سايت:new.isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرام و اينستاگرام تاكسي خبر  TAXIKHABAR@