لوگو
جلسه هم انديشي مدير عامل سازمان تاكسيراني با مديران شركتهاي حمل و نقل دانش آموزي سرويس مدارس
جلسه هم انديشي مدير عامل سازمان تاكسيراني با مديران شركتهاي حمل و نقل دانش آموزي سرويس مدارس 1398/06/25
*
25 شهريور98

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@