لوگو
تشريح فعاليتهاي ستاد مهر98
تشريح فعاليتهاي ستاد مهر98 1398/06/26
...
منوچهري مدير عامل سازمان تاكسيراني در نشست خبري تشريح فعاليت هاي ستاد مهر 98: 

👈 پيگيري امور تاكسي هاي اينترنتي از مهرماه امسال به عهده شهرداري ها خواهد بود.

👈 از اين پس رانندگاني كه قصد ورود به تاكسي هاي اينترنتي را دارند بايد شرايط جديد از جمله دارا بودن حداقل سن 23 سال، حداقل دو سال از سابقه دارا بودن گواهينامه و دارا بودن عدم سو پيشينه را داشته باشند.

👈 از سال 94 ثبت نام بيمه تامين اجتماعي براي رانندگان متوقف شد، قبل از آن ثبت نام   200 هزار نفر رانندگاني كه كار رانندگي نمي كنند و يا شغل خود را تغيير داده بودند انجام شده كه دولت مصمم هست اين افراد را حذف كند و رانندگان واقعي را ثبت نام كنند.
 
 
 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@