لوگو
دكتر نوروزي در آيين ستاد مهر
دكتر نوروزي در آيين ستاد مهر 1398/06/28
...
ستادمهر 

دكتر نوروزي شهردار اصفهان 

در آيين ستاد مهر 

ضمن تقدير و تشكر از زحمات مديران سازمان و  شركتهاي سرويس مدارس و همچنين  ناوبران محترم گفت :
 تاكسيراني  با برنامه ريزي‌هايي كه براي خدمت رساني با عنوان سرويس مدارس، انجام داده‌ است، به كمك حمل و نقل عمومي خواهد آمد، بنابراين از كساني كه مسئول اداره امور مربوط به سرويس مدارس هستند نيز مي خواهيم كه اين سرويس‌ها را با مترو هماهنگ كنند تا افراد در ايستگاه مترو پياده و مجددا در ايستگاه مترو سوار شوند.

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@