لوگو
آيين نواختن زنگ  آغاز سال تحصيلي
آيين نواختن زنگ آغاز سال تحصيلي 1398/07/03
...


توسط استاندار اصفهان و با حضور شهردار اصفهان  و رياست شوراي شهر اصفهان  و مديرعامل سازمان تاكسيراني وساير مديران  شهري در محل دبيرستان شالباف اصفهان نواخته شد .

🔴روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر اصفهان 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@