لوگو
فراخوان دعوت به همكاري راننده
فراخوان دعوت به همكاري راننده 1398/07/08
...
آقا و خانم مخصوص سرويس مدارس 

♦️سازمان تاكسيراني اصفهان جهت  تكميل ناوگان سرويس مدارس ، از دارندگان خودروي مدل بالاي سال 1390 و داراي گواهي نامۀ معتبر حداقل  2 سال  از زمان اخذ گواهي نامه   ( ب 2 و ب 3 ) گذشته باشد  دعوت به همكاري  مينمايد. 

♦️متقاضيان به سازمان تاكسيراني واقع در پل تمدن ابتداي خيابان شهيد خزايي پشت پمپ گاز  مراجعه نمايند.


روا بط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@