لوگو
حمايت شهرداري و سازمان تاكسيراني اصفهان  از دانش آموزان كم توان و معلول
حمايت شهرداري و سازمان تاكسيراني اصفهان از دانش آموزان كم توان و معلول 1398/07/08
سرويس مدارس افراد داراي معلوليت با 30 درصد تخفيف
 
 
 
 
 هادي منوچهري، رئيس سازمان تاكسيراني با حضور در نود و پنجمين جلسه علني شوراي شهر اعلام كرد كه به پيشنهاد سازمان تاكسيراني خدمات سرويس مدارس افراد داراي معلوليت با 30 درصد تخفيف ارائه مي‌شود كه البته با كمك و حمايت شهرداري اصفهان اين امر محقق شد.

☸️روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@