لوگو
اهداء لوح به مدير عامل سازمان تاكسيراني در همايش تجليل از نمومه هاي ترافيكي
اهداء لوح به مدير عامل سازمان تاكسيراني در همايش تجليل از نمومه هاي ترافيكي 1398/07/15
...
 
 با حضور استاندار،فرماندهي ناجا اصفهان ،وساير مديران شهري درمحل اتاق بازرگاني برگزار گرديد .
دراين مراسم به پاس خدمات سازمان تاكسيراني  از مدير عامل سازمان هادي منوچهري تجليل به عمل آمد. 
 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@