لوگو
جلسه آموزشي توجيهي بازرسان سرويس مدارس
جلسه آموزشي توجيهي بازرسان سرويس مدارس 1398/07/23
...
 
 
  جلسه آموزشي توجيهي بازرسان سرويس مدارس  با حضور مديران سازمان تاكسيراني و بازرسان درمحل سالن اجتماعات برگزار گرديد.
 

23مهر 
روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@