لوگو
افزايش قيمت تاكسي تلفنها بر اساس مصوبه چند ماه قبل مي باشد و قانوني است .
افزايش قيمت تاكسي تلفنها بر اساس مصوبه چند ماه قبل مي باشد و قانوني است . 1398/09/04
...
 
 
 
 
 
 
مهندس منوچهري مدير عامل سازمان تاكسيراني اصفهان: 
خطوط ويژه طبق بازرسي انجام شده افزايش قيمت مشاهده نشده است ولي در عين حال  تاكسيها حق افزايش كرايه ندارند و در صورت مشاهده برخورد قانوني با آنها مي شود.
وي درادامه افزود همشهريان در صورت مشاهده افزايش نرخ كرايه تاكسي با ثبت شماره پلاك خودرو و اعلام از طريق تلفن گويا 35688100 و در فضاي مجازي به آدرس  (تاكسي خبر )Taxikhabar@ گزارشات خود را اعلام نمايند تا نسبت به بررسي شكايات آنها رسيدگي لازم صورت پذيرد.


قاضي عسگر معاون استاندار اصفهان به زودي نرخهاي كارشناسي شده افزايش قيمت تاكسي اعلام خواهد شد .

 بر حسب اين  افزايش قيمت منافع مردم  وتاكسيداران درنظر گرفته خواهد شد.

روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان 
3 آذر 
https://t.me/Taxikhabar.

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@