لوگو
بازديد معاون حمل و نقل ترافيك و اعضاء كميسيون حمل و نقل شوراي شهر از سازمان تاكسيراني
بازديد معاون حمل و نقل ترافيك و اعضاء كميسيون حمل و نقل شوراي شهر از سازمان تاكسيراني 1398/09/11
...
اولين حضور و بازديد اماني معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان  به همراه اعضاي كميسيون حمل و نقل شوراي شهر از سازمان تاكسيراني

دراين بازديد گزارشي از روند اجرايي و  نحوه خدمت رساني به شهروندان رانندگان تاكسي،سرويس مدارس و آژانس شهر اصفهان پس از سهميه بندي به حاضران ارائه شد.
درادامه منوچهري مدير عامل سازمان تاكسيراني  توضيحاتي پيرامون  طرحهاي اجرا شده و در دست اقدام و همچنين طرح  بسته حمايتي شهرداري وشوراي شهر به  سرويس مدارس افراد داراي معلوليت با 30 درصد تخفيف ارائه نمود.

در پايان  اعضا كميسيون حمل ونقل با اهدا گل  و بن خريد كتاب با كاركنان سازمان ديدار نمودند و از نزديك با مراجعه كنندگان و كاركنان مربوطه به گفتگو پرداختند


11 آذر 98
🔴 علي وطن خواه روا بط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني به شماره   10002000200023

 آدرس سايت:new.isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرام و اينستاگرام تاكسي خبر  TAXIKHABAR@