لوگو
ديدار رييس پليس راهور و معاون حمل و ترافيك از سازمان تاكسيراني
ديدار رييس پليس راهور و معاون حمل و ترافيك از سازمان تاكسيراني 1398/09/25
...
پليس راهور و خانواده حمل و نقل بايد همسو و همراه هم باشند.

جلسه  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان  و رئيس پليس راهور در  سازمان تاكسيراني
دراين جلسه بر تفاهم و همكاري بيشتر خانواده حمل و نقل بخصوص ناوگان عظيم تحت پوشش سازمان تاكسيراني تاكيد شد.

اماني معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان طي صحبتهايي بر تعامل بيشتر بين راهور و معاونت حمل ونقل در راستاي پيشبرد اهداف مورد نظر و خدمت رساني بهتر و بيشتر به مردم تاكيد نمود.

❇️اماني درادامه افزود پليس راهور و خانواده حمل ونقل بايد همسو و همراه هم باشند.


درادامه محمدي رئيس پليس راهور استان افزود آماده همكاري بيشتر و بهتر با مجموعه شهرداري اصفهان بخصوص سازمان تاكسيراني هستيم .

منوچهري مدير عامل سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان در ادامه به اقدامات انجام شده و طرحهاي مورد نظر سازمان در راستاي خدمت بهتر به شهروندان و تاكسي رانان تحت پوشش  سازمان كه در هفته حمل ونقل افتتاح خواهد شد اشاره نمود.

🚖 روا بط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@