لوگو
 به مناسبت روز حمل و نقل  از رانندگان برتر حوزه تاكسيراني تجليل شد.
به مناسبت روز حمل و نقل از رانندگان برتر حوزه تاكسيراني تجليل شد. 1398/09/26
...


در مراسمي با حضور  دكتر نوروزي شهرداراصفهان ْاماني معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري ْمنوچهري مدير عامل سازمان

 و ساير مديران شهري  از  رانندگان نمونه تحت پوشش سازمان با اهدا گل و هداياي نقدي تجليل به عمل آمد.

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@