لوگو
كنفرانس خبري رويدادهاي قصه آدم و هوا
كنفرانس خبري رويدادهاي قصه آدم و هوا 1398/09/27
...

 منوچهري مديرعامل سازمان تاكسيراني: پروژهاي سازمان تاكسيراني

 

1. نوسازي 1000دستگاه تاكسي با وام 50ميليون تومان با بهره 4درصد توسط كمك شهردار محترم و شوراي شهر اصفهان

 

2. كيف پول الكترونيك (پرداخت كرايه توسط اپليكيشن وQRكد

 

3. پروژهاي فرهنگي شهر برگزاري مراسمهاي آموزشي و هنري براي خانواده بزرگ تحت پوشش سازمان.

 

4. تبليغات درون و برون تاكسي براي اولين بار

 

تبليغات روي سقف تاكسيها و درون تاكسيها در راستاي كمك به معيشت رانندگان محترم .

 

🔴روا بط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان 

 

27 آذر 98

 

🚖روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان

 

https://t.me/Taxikhabar

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني به شماره   10002000200023

 آدرس سايت:new.isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرام و اينستاگرام تاكسي خبر  TAXIKHABAR@