لوگو
مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري مدير عامل و ساير مديران سازمان تاكسيراني
مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري مدير عامل و ساير مديران سازمان تاكسيراني 1398/10/01
*
مراسم شب يلدا

                     پاسداشت رانندگان و شب زنده داران فرودگاه اصفهان با حضور  زند اور رييس كميسون حمل ونقل و منوچهري و مديران سازمان تاكسيراني برگزار گرديد .

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني به شماره   10002000200023

 آدرس سايت:new.isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرام و اينستاگرام تاكسي خبر  TAXIKHABAR@