لوگو
بازديد معاون اتحاديه تاكسيراني كشور به همراه مديران حمل و نقل كشوري از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
بازديد معاون اتحاديه تاكسيراني كشور به همراه مديران حمل و نقل كشوري از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان 1398/10/10
...

 

بازديد معاون اتحاديه تاكسيراني كشور به همراه مديران حمل ونقل كشوري از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان و جلسه پيرامون مسائل مربوط درجهت خدمت رساني بهتر و بيشتر به ناوگان تحت پوشش

 

🔴روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان

 

10 ديماه 98

    https://t.me/Taxikhabar

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@