سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
پروژه‌ها
1393/08/14
 • مركز داده سازمان
 • اينفو كيوسك پا خواجو
 • مركز داده سازمان
 • افتتاح مركز داده
 • مراسم افتتاح مركز داده و پروژه هاي سازمان فاوا
 • افتتاح مركز داده
 • افتتاح پروژه هاي سازمان
 • افتتاح مركز داده
 • افتتاح مركز داده
 • مركز دادهمركز داده
  مركز داده سازمان
 • مركز دادهمركز داده
  مركز داده سازمان
 • مركز دادهمركز داده
  مركز داده سازمان
 • مركز دادهمركز داده
  مركز داده سازمان
 • مركز دادهمركز داده
  مركز داده سازمان
آلبوم ها