سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ارتباط با ما
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
آدرس: اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن‌بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، كدپستي: 54376-81636
تلفن: 7-36617325-031
تلفكس: 36612496-031
ايميل: info@ict.isfahan.ir