سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
 • تي بي ام شرقي
 • ريب و شمع ايستگاه ها
 • يك شهر زير شهر
 • يك شهر زير شهر
 • يك شهر زير شهر
 • بفرماييد مترو
 • قطارشهري اصفهان
 • قطارشهري اصفهان
 • قطارشهري
 • قطارشهري
تاریخچه سازمان قطار شهری
تفكرايجاد قطار شهري در اصفهان به زمان احداث ذوب آهن دردهه 1340 باز ميگردد كه مطالعه وپيشنهاد اولين مسير ازطرف مشاور خارجي از فرودگاه بين المللي اصفهان به فولاد شهر و ذوب آهن مطرح وارائه شد كه هيچگاه اين طرح به مرحله اجرا در نيآمد .سپس در سال 1355 توسط مهندسين مشاور سوِِِِئدي ولوو مطالعات جامع حمل گرديد كه آن هم بلا استفاده ماند .
تفكرايجاد قطار شهري در اصفهان به زمان احداث ذوب آهن دردهه 1340 باز ميگردد كه مطالعه وپيشنهاد اولين مسير ازطرف مشاور خارجي از فرودگاه بين المللي اصفهان به فولاد شهر و ذوب آهن مطرح وارائه شد كه هيچگاه اين طرح به مرحله اجرا در نيآمد .سپس در سال 1355 توسط مهندسين مشاور سوِِِِئدي ولوو مطالعات جامع حمل گرديد كه آن هم بلا استفاده ماند .
ادامه...
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!
مناسبت ها
سازمان قطارشهري اصفهان
سال جهش توليد
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!
سامانه اختصاصی پیام
دسترسی سریع
سال 1396
سال 1395
سال 1394
اخبار سازمان قطار شهری اصفهان
ورود تي. بي. ام شرقي به ايستگاه عمان ساماني
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان:
ورود تي. بي. ام شرقي به ايستگاه عمان ساماني
دستگاه حفار تي. بي. ام شرقي خط دوم متروي اصفهان وارد ايستگاه عمان ساماني شد
1399/07/03
كسب نشان كيفيت آثار معماري و شهرسازي معاصر ايران
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان:
كسب نشان كيفيت آثار معماري و شهرسازي معاصر ايران
ايستگاه مترو آزادي به عنوان اثر منظر و طراحي شهري ، موفق به دريافت پلاك نقره اي و نشان ميزان معماري از دبيرخانه رويداد ميزان معماري و ساختمان گرديد
1399/06/30
استفاده از تجهيرات پيشرفته سيستم تهويه در خط 2
احمدرضا برزو مدير پروژه تهويه سازمان قطار شهري اصفهان
استفاده از تجهيرات پيشرفته سيستم تهويه در خط 2
به طور كلي تمامي ايستگاه هاي مترو با شرايط آب و هوايي اصفهان، براي حفظ دماي ايستگاه و دفع دود در زمان حريق ، نياز به سيستم تهويه و دفع دود دارند. در تمامي متروها جهت تهويه و خنك كردن فضاها و دفع بارهاي حراتي تجهيزات ايستگاه ها و همچنين تامين هواي تازه با توجه به حضور انبوه مسافران، از سيستم تهويه كمك گرفته مي شود تا در شرايط اضطرار (حريق) هم با كنترل شرايط دود ، زمان بيشتري براي تخليه ايستگاه و قطار ايجاد گردد.
1399/06/02
ايستگاه دوازدهم، راهگشاي تسهيل در تردد مسافران
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان:
ايستگاه دوازدهم، راهگشاي تسهيل در تردد مسافران
جلسه بازگشايي پاكات مناقصه عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه هسته مركزي و سازه هاي جانبي ايستگاه امام حسين (ع) خط 2 قطار شهري برگزار گرديد.
1399/05/22
استفاده از تجربيات خط 1 قطار شهري ، راهگشايي براي خط 2
روح الله سعادتپور مدير معماري و شهرسازي سازمان قطار شهري اصفهان و حومه:
استفاده از تجربيات خط 1 قطار شهري ، راهگشايي براي خط 2
با توجه به تجربيات ساخت خط يك قطار شهري و آسيب شناسي دقيق اقدامات صورت گرفته ، با ساخت ايستگاه ها بصورت زيرزميني"ريب و شمع " توانستيم با كاهش موانع ترافيكي، حفظ فضاي سبز و به حداقل رساندن قطع درختان، گامي موثر در بهينه سازي محيط شهري پيرامون ايستگاه ها برداريم
1399/05/19
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!
سازمان قطار شهری اصفهان