صفحه اصلی

جغرافياي طبيعي :

موقعيت جغرافيايي ـ نيمكره غربي ، نيمكره شمالي ( جزء ممالك درياي كارائيب است )

مساحت ـ 114/525كيلومترمربع ( در حدود 45/000مايل مربع )

حدود ـ كوبا ، جزيره اي است در مغرب درياي كارائيب كه با فاصله كمي در شمال آن ، شبه جزيره فلوريدا ( ايالات متحده آمريكا ) واقع شده است. در مغرب كوبا خليج مكزيكو و در جنوب آن به فاصله نسبتاً زيادي ممالك آمريكاي مركزي قرار دارند و در مشرق آن نيز با فاصله كمي ، جزيره هسيپانيولا( جمهوري هائي تي ) واقع شده است و در جنوب شرقي آن نيز جمهوري« جامايكا » قرار دارد .

كوههاي مهم- سكوتوركوينو « Secuturcoyno » ـ سيراماسترا « Sierr Maestra »  

قله هاي مهم ـ سكوتوركوينو ( با 2600 متر ارتفاع ) توركينا « Turquina » 2030 متر ارتفاع ، گراندپيدار « Grandpiedra » با 1050 متر ارتفاع

مهمترين رودها- سان پدرو ـ و ـ مايوري در نواحي شرقي ، ريوساگوآلا « Rios guala » در نواحي شمالي ، ريوهانابانا « Riohanabana » در نواحي جنوبي ( همه رودهاي كوبا به درياي كارائيب مي ريزند ) طول و عرض جغرافيايي ـ كوبا ، ميان 20 و 24 درجه عرض شمالي و 24 درجه و 94 درجه طول غربي واقع شده است .

آب و هوا ـ جمهوري كوبا داراي آب و هوايي گرم و در عين حال مرطوب است و به همين سبب است كه در كوبا هم جنگلهاي فراوان مناطق حاره وجود دارد و هم داراي محصولات مخصوص نواحي گرمسيري است . ساير خصوصيات جغرافيايي ـ حد فاصل ميان كوبا و هائي تي ( جزيره هيسپانيولا ) تنگه اي است كه ويندوارد « Windward » نام دارد و حد فاصل ميان كوبا و شبه جزيره فلوريدا ( ايالات متحده آمريكا ) نيز تنگه « فلوريدا » ناميده مي شود .

در شمال  كوبا ،  تعداد بسياري جزاير  بزرگ  و كوچك وجود دارد كه جزاير كوچك ، مجمع الجزاير  « سابانا » را تشكيل داده اند ولي جزاير بزرگتر عبارتند از ( فراگوسو ، سانتاماريا ، كوكو «Coco» رومانو « Romano » گويابا ،سابينال ) در جنوب شرقي و جنوب غربي كوبا نيز تعدادي جزاير وجود دارد كه جزاير جنوب شرقي تشكيل مجمع الجزاير ( باغهاي ملكه ) يا ژاردين دولارينا «Jardindelareina»را داده اند .

مهمترين اين جزاير عبارتند از ( آنكه لتيا ، لوگوآس « Leguas » سينكوبالاس و مهمترين جزاير متعلق به كوبا كه خود يكي از  ايالات اين كشور را تشكيل داده است ، ايسلادوپينوس «Isladepinos » يا  « لاهابانا » نام دارد . در كوبا ، شبه جزاير و خليج هاي فراوان نيز وجود دارد ، مهمترين خليج هاي كوبا عبارتند از نيپ « Nipe » ( در شمال شرقي ) نوويتا « Nuevita» گلوريا ، ژيگوي « Jiguay » پروس « Peros » بوئنوس ديستا ، سانتاكلارا، كاردناس « Cardenas » ماتانزاس     ( در شمال ) گواناها كابي بس « Guanahacabibes » در مغرب ، انسناداكورنتيس « Ensenadacorentes » كورتس  « Cortes » ( در جنوب غربي ) باتابانو ، بروآ « Broa »كازونس « Cazones » كوچينوس « Cochinos » سين فوئه گوس «Sinfuegos »آناماريا ( در جنوب ) گواكانايابو « Guacanayabo » گوانتانامو « Guantanamo » در جنوب شرقي  و اما مهمترين شبه جزاير كوبا عبارتند از : اوري ين ته «Oriente » در مشرق كه خود ايالتي است) پيناردل ريو «Pinardelrio»در مغرب(كه خود ايالتي محسوب مي شود) زاپاتا (در جنوب غربي) . كوبا را مرواريد آنتيل مي گويند و بزرگترين جزيره درياي آنتيل محسوب مي شود . به سبب رطوبت و گرماي زياد، در كوبا جنگلهاي انبوهي به وجود آمده است. دماغه كروز « Cruz » در مغرب شبه جزيره « اوري ين ته » دماغه ماايسي «maisi » در مشرق آن شبه جزيره ، دماغه « پونتاگوردا » در مغرب شبه جزيره « زاپاتا » و دماغه هاي « كورين ته » و « سانتاكروز» در مغرب شبه جزيره « پيناردل ريو » از مهمترين دماغه هاي اين كشور محسوب مي شوند .

 

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.