لوگو
 • khajoo
 • siosepol
 • emamamm
 • masjedseyed
 • كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
  كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
 • كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
  كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
 • كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
  كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
اخبار
خدمات فرهنگي و ورزشي را به در خانه‌ شهروندان مي‌بريم
ديدارمحمد عيدي، مدير سازمان فرهنگي، ورزشي و اجتماعي و فريده روشن، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي با علي خدايي
خواسته‌ها و نيازهاي حوزه زنان فرايندمحور مطرح مي‌شود
فعاليتهاي فرايند محور مي تواند به كاهش آسيبهاي اجتماعي زنان كمك كند .
ارتقاء فرهنگ شهروندي محور اصلي فعاليت فرهنگسراهاست
سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان به مديريت استراتژيك نياز دارد
كارت منزلت شهروندي به 5 گروه از شهروندان تعلق مي گيرد
ويژه برنامه ميلاد پيامبر اكرم (ص) در پارك جنگلي ناژوان برگزار مي شود
اجراي 20 برنامه فرهنگي متنوع در چهارباغ عباسي اصفهان
افزايش سرمايه هاي اجتماعي شهر با اجراي فعاليت هاي فرهنگي
نقش مردم در فرهنگ جدي گرفته شود
امور ورزش شهر به وسيله مردم اداره مي شود
حضور موثرتر جهانشهر اصفهان در رويدادهاي بزرگ فراملي و منطقه اي
شهرداري متولي حوزه هاي فرهنگي شهر نيست/ تسهيل كننده امور فرهنگي هستيم
سرانه ورزشي هر شهروند اصفهاني 23 سانتي متر است
برگزاري دوره هاي آموزشي در 150 كانون سلامت محله محور
طرح منزلت شهروندي به دنبال افزايش نشاط اجتماعي به اجرا درآمد/ صدوركارت براي 5 گروه خاص
شهرداري اصفهان براي توانمندسازي كودكان كار گام هاي مهمي برداشته است
واگذاري امور به مردم از سياست هاي شهرداري است
مصلاي اصفهان محل دائمي رصدخانه فرهنگي اصفهان مي شود
خيابان چهارباغ بالا، كوچه شماره 10 ،معاونت فرهنگي اجتماعي :آدرس

3000313707

شماره پيامك :

031-36288991-4  :تلفـن
farhangiEjtemaee@isfahan.ir       : پست الكترونيك
0 31-36288990
:فاكس
.تمامي حقوق متعلق اين سايت براي معاونت فرهنگي اجتماعي اصفهان محفوظ است