لوگو
 • *
  *
 • دكتر نوروزي در برنامه صداي شهر:20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس
  دكتر نوروزي در برنامه صداي شهر:20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس
 • بازديد خانم تاج الدين ، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از سازمان تاكسيراني اصفهان
  بازديد خانم تاج الدين ، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از سازمان تاكسيراني اصفهان
 • مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري و ساير مديران سازمان تاكسيراني
  مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري و ساير مديران سازمان تاكسيراني
 • كنفرانس خبري رويدادهاي قصه آدم و هوا
  كنفرانس خبري رويدادهاي قصه آدم و هوا
 • مراسم گراميداشت روز حمل و نقل در گلستان شهداي اصفهان با حضور شهردار ْمعاون حمل و نقل و ترافيك و....
  مراسم گراميداشت روز حمل و نقل در گلستان شهداي اصفهان با حضور شهردار ْمعاون حمل و نقل و ترافيك و....
 • مراسم گراميداشت روز حمل و نقل در گلستان شهداي اصفهان با حضور شهردار ْمعاون حمل و نقل و ترافيك و....
  مراسم گراميداشت روز حمل و نقل در گلستان شهداي اصفهان با حضور شهردار ْمعاون حمل و نقل و ترافيك و....
 • بازديد معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان و رييس پليس راهور استان از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
  بازديد معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان و رييس پليس راهور استان از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
 • بازديد معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان و رييس پليس راهور استان از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
  بازديد معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان و رييس پليس راهور استان از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
 • بازديد معاون حمل و نقل ترافيك و اعضاء كميسيون حمل و نقل شوراي شهر از سازمان تاكسيراني
  بازديد معاون حمل و نقل ترافيك و اعضاء كميسيون حمل و نقل شوراي شهر از سازمان تاكسيراني
 • مهندس منوچهري مديرعامل سازمان تاكسيراني: افزايش قيمت تاكسي تلفني ها بر اساس مصوبه چند ماه قبل مي باشد و قانوني است.
  مهندس منوچهري مديرعامل سازمان تاكسيراني: افزايش قيمت تاكسي تلفني ها بر اساس مصوبه چند ماه قبل مي باشد و قانوني است.
 • برگزاري نخستين دوره فرايند تعالي سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
  برگزاري نخستين دوره فرايند تعالي سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
 • اهداء لوح به مدير عامل سازمان تاكسيراني در همايش تجليل از نمومه هاي ترافيكي
  اهداء لوح به مدير عامل سازمان تاكسيراني در همايش تجليل از نمومه هاي ترافيكي
 • آيين آغاز به كار ستاد مهر شهر اصفهان
  آيين آغاز به كار ستاد مهر شهر اصفهان
 • آيين آغاز به كار ستاد مهر شهر اصفهان
  آيين آغاز به كار ستاد مهر شهر اصفهان
 • توزيع آخرين مرحله لاستيك رايگان بين رانندگان تاكسي شهر اصفهان
  توزيع آخرين مرحله لاستيك رايگان بين رانندگان تاكسي شهر اصفهان
 • نشست تخصصي كارگروه هاي تاكسيراني و پليس راهور در جريان دوازدهمين نشست هم انديشي مديران و معاونان حمل و نقل
  نشست تخصصي كارگروه هاي تاكسيراني و پليس راهور در جريان دوازدهمين نشست هم انديشي مديران و معاونان حمل و نقل
 • نشست تخصصي كارگروه هاي تاكسيراني و پليس راهور در جريان دوازدهمين نشست هم انديشي مديران و معاونان حمل و نقل
  نشست تخصصي كارگروه هاي تاكسيراني و پليس راهور در جريان دوازدهمين نشست هم انديشي مديران و معاونان حمل و نقل
 • نشست مشترك معاونت حمل‌و نقل و ترافيك، پليس راهور و شهردار منطقه چهارده شهرداري اصفهان
  نشست مشترك معاونت حمل‌و نقل و ترافيك، پليس راهور و شهردار منطقه چهارده شهرداري اصفهان
 • جلسه كار گروه ماده 18 در مورد شركتهاي سرويس مدارس
  جلسه كار گروه ماده 18 در مورد شركتهاي سرويس مدارس
 20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس 20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس
سهميه سوخت تاكسي‌هاي فرودگاه افزايش مي‌يابد سهميه سوخت تاكسي‌هاي فرودگاه افزايش مي‌يابد
سهم دقيق خودروها و صنعت در آلايندگي هوا مشخص شود سهم دقيق خودروها و صنعت در آلايندگي هوا مشخص شود
بازديد معاون اتحاديه تاكسيراني كشور به همراه مديران حمل و نقل كشوري از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان بازديد معاون اتحاديه تاكسيراني كشور به همراه مديران حمل و نقل كشوري از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان
تشكيل صندوق حمايتي براي رانندگان تاكسي تشكيل صندوق حمايتي براي رانندگان تاكسي
مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري مدير عامل و ساير مديران سازمان تاكسيراني مراسم شب يلداي رانندگان فرودگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر زند آور و مهندس منوچهري مدير عامل و ساير مديران سازمان تاكسيراني
كنفرانس خبري رويدادهاي قصه آدم و هوا كنفرانس خبري رويدادهاي قصه آدم و هوا
 به مناسبت روز حمل و نقل از رانندگان برتر حوزه تاكسيراني تجليل شد. به مناسبت روز حمل و نقل از رانندگان برتر حوزه تاكسيراني تجليل شد.
ديدار رييس پليس راهور و معاون حمل و ترافيك از سازمان تاكسيراني ديدار رييس پليس راهور و معاون حمل و ترافيك از سازمان تاكسيراني
بازديد معاون حمل و نقل ترافيك و اعضاء كميسيون حمل و نقل شوراي شهر از سازمان تاكسيراني بازديد معاون حمل و نقل ترافيك و اعضاء كميسيون حمل و نقل شوراي شهر از سازمان تاكسيراني
افزايش قيمت تاكسي تلفنها بر اساس مصوبه چند ماه قبل مي باشد و قانوني است . افزايش قيمت تاكسي تلفنها بر اساس مصوبه چند ماه قبل مي باشد و قانوني است .
آخرين جزييات از سهميه بنزين آژانس‌ها، تاكسي‌هاي اينترنتي و سرويس مدارس آخرين جزييات از سهميه بنزين آژانس‌ها، تاكسي‌هاي اينترنتي و سرويس مدارس
سهميه بندي بنزين خودروهاي تحت نظارت سازمان تاكسيراني سهميه بندي بنزين خودروهاي تحت نظارت سازمان تاكسيراني
افزايش خودسرانه هر گونه كرايه‌هاي تاكسي و سرويس مدارس ممنوع افزايش خودسرانه هر گونه كرايه‌هاي تاكسي و سرويس مدارس ممنوع
نخستين دوره فرآيند تعالي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان برگزار گرديد. نخستين دوره فرآيند تعالي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان برگزار گرديد.
اجراي طرح بازرسي از سرويس‌هاي مدارس اصفهان اجراي طرح بازرسي از سرويس‌هاي مدارس اصفهان
سهم 14درصدي تاكسيراني اصفهان در سفرهاي روزانه شهروندان سهم 14درصدي تاكسيراني اصفهان در سفرهاي روزانه شهروندان
جلسه آموزشي توجيهي بازرسان سرويس مدارس جلسه آموزشي توجيهي بازرسان سرويس مدارس
اهداء لوح به مدير عامل سازمان تاكسيراني در همايش تجليل از نمومه هاي ترافيكي اهداء لوح به مدير عامل سازمان تاكسيراني در همايش تجليل از نمومه هاي ترافيكي
افزايش 20 درصدي نرخ كرايه‌ سرويس‌هاي مدارس اصفهان افزايش 20 درصدي نرخ كرايه‌ سرويس‌هاي مدارس اصفهان

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@