مرکز تحقیقاتی سازمان پارک ها
سازمان پارک ها و فضای سبز

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 15 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
تأثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) در شرایط تنش شوری 1395/01/14
بررسی تاثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاک در شرایط شور 1395/01/14
بررسی تأثیر اسید هیومیک بر اجزاء عملکرد و دوام عمرگل شاخه بریده ژربرا 1395/01/14
بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم گل سلوی 1395/01/14
اثر محدودسازی کاربرد فسفر در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum cv. Bulles Eye) 1395/01/14
اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل تکمه ای (Gompherna globosa L.) در شرایط تنش شوری 1395/01/14
اثر تنش شوری بر جوانه زنی گل پروانش (Catharanthus roseus Don.) ارقام روزئا و آلبا 1395/01/14
اثر پلیمر ابرجاذب بر دور آبیاری و رشد و نمو گیاه داودی 1395/01/14
اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی 1395/01/14
اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گل دهی آهار (Zinnia elegans) 1395/01/14
اثر اسپرمیدین بر جوانه زنی و پارامتر های رشد چمن آفریقایی (cynodon dactylon L.) تحت تنش خشکی 1395/01/14
Seed Germination Enhancement of Zinnia (Zinnia elegans) Using Electromagnetic Field 1395/01/14
Improved technique for treating seed dormancy to enhance germination in Rosa × hybrida 1395/01/14
Detection of accase target-site resistant Alopecurus Myosuroides huds. (black-grass) in belgian polpulations 1394/11/21
A Comparison Study of the Effects of Echinacea purpurea Ethanolic Extract and Mesna on Cyclophosphamide-Induced Macroscopic Fetal Defects in Rats 1394/11/21
<<   <  1  >   >>